O nama

Naziv Apoteka “Kosovska Mitrovica”
Matični broj 09273212
PIB 102235696
Direktor Dr Ljiljana Delibašić
Adresa Lovćenska br. 20, Kosovska Mitrovica
Telefon +381(28)497-027, +381(28)497-028
Fax +381(28)497-027, +381(28)497-028
E-mail aukm@ptt.rs
Kontakt osoba
Prezime i ime Savić Ana, dipl.menadž.-spec.
Funkcija Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Telefon +381(63)404-724
Fax +381(28)422-207
E-mail ana.aukm@gmail.com