Početna

Apotekarska ustanova Kosovska Mitrovica je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost kroz:

  • promet lekova na malo;
  • promociju zdravlja, odnosno zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja pravilnom upotrebom lekova i odgovarajućih medicinskih sredstava;
  • praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakopeje;
  • savetovanje pacijenata, odnosno pojašnjavanje uputstava o pravilnoj upotrebi leka i odgovarajućih medicinskih sredstava;
  • izradu magistralnih lekova i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.